MANIPULACJA EMOCJAMI - NIEKONIECZNIE

Coraz częściej ...

w reklamie wykorzystywane są emocje, by przywiązać odbiorcę do konkretnego produktu. Nie zawsze jednak takie działania przynoszą zamierzony cel i nie do każdego profilu marki pasują. Oczywiste i wręcz wskazane wykorzystanie takich działań na emocjach dotyczy zastosowania ich w reklamach tzw. społecznych, spełniających rolę uświadamiającą, ostrzegawczą i przeciwdziałającą patologiom. Same działania organizacji korzystających z tej formy przekazu dotyczą kwestii emocjonalnych, więc i reklama bazująca na emocjach pozwala na osiągniecie celu jakim jest zmiana rzeczywistości na lepszą. Kierowanie się jednak takim bezpośrednim wpływem na emocje w celu przypisania ich do konkretnej komercyjnej marki, niejednokrotnie jest działaniem nieetycznym i w dłuższej perspektywie nawet szkodliwym.