Z INNEJ, CIEKAWSZEJ PERSPEKTYWY

Normalna ...

żabia czy z lotu ptaka? Z jakiej perspektywy pokazać obraz? Do różnych produktów i obiektów możemy zastosować różne perspektywy wydobywając tym samym elementy i cechy, które chcemy przybliżyć odbiorcy i sprawić by były zapamiętane. Sztuką jest tak dobrać kierunek spojrzenia na obiekt, by ten swoim obliczem wywołał zaplanowany cel przekazu. Niejednokrotnie w reklamie warto pokusić się o umiejętne, artystyczne przerysowanie technicznych założeń perspektywy i w ten sposób uwypuklić i zapoznać odbiorcę z kluczowym elementem projektu. Oczywiście istnieje równie ważne w reklamie pojęcie perspektywy, odnoszące się nie tylko do kierunku pokazania obrazu ale i kierunku psychologicznego spojrzenia odbiorcy.